Specialpsykiatrisk Podcast

Ansvar og agenthed – leksikon 2:4

June 17, 2021 Gran Recovery and Health Season 1 Episode 4
Ansvar og agenthed – leksikon 2:4
Specialpsykiatrisk Podcast
More Info
Specialpsykiatrisk Podcast
Ansvar og agenthed – leksikon 2:4
Jun 17, 2021 Season 1 Episode 4
Gran Recovery and Health

Andet opslag i Specialpsykiatrisk Leksikon – vores auditive opslagsværk, som på få minutter giver dig overblik over et psykiatrisk begreb. I dag tackler vi to begreber på én gang, nemlig de to nært beslægtede begreber: ansvar og agenthed.

En stor grund til, at vi gerne vil tale om dem i dag er, at vi i det næste episode skal snakke om og diskutere med- og selvbestemmelsesretten – og over for det, magtanvendelser.

Selvbestemmelse er en menneskeret og også udgangspunktet for al sundhedsfaglig behandling, da patienter altid skal give samtykke til behandling. Det præsenterer nogle særlige udfordringer i behandlingspsykiatrien, da vi som bo- og behandlingssted har et omsorgsansvar over for beboerne, som ikke altid er enige i det, personalet anser som det mest ansvarlige at gøre i en given situation.

For personalet bliver det til en konflikt mellem, på den ene side, hensynet til beboerens ret til selvbestemmelse og, på den anden side, at undgå omsorgssvigt. En del af svaret på, hvordan vi tackler det dilemma er netop ansvar og agenthed. Lyt med her og næste gang.

Tekst, klip og tilrettelæggelse: Helene Hansen, Gran Recovery and Health.
Musik: Johan Schou Jansen, Planet 9 Media.

Show Notes

Andet opslag i Specialpsykiatrisk Leksikon – vores auditive opslagsværk, som på få minutter giver dig overblik over et psykiatrisk begreb. I dag tackler vi to begreber på én gang, nemlig de to nært beslægtede begreber: ansvar og agenthed.

En stor grund til, at vi gerne vil tale om dem i dag er, at vi i det næste episode skal snakke om og diskutere med- og selvbestemmelsesretten – og over for det, magtanvendelser.

Selvbestemmelse er en menneskeret og også udgangspunktet for al sundhedsfaglig behandling, da patienter altid skal give samtykke til behandling. Det præsenterer nogle særlige udfordringer i behandlingspsykiatrien, da vi som bo- og behandlingssted har et omsorgsansvar over for beboerne, som ikke altid er enige i det, personalet anser som det mest ansvarlige at gøre i en given situation.

For personalet bliver det til en konflikt mellem, på den ene side, hensynet til beboerens ret til selvbestemmelse og, på den anden side, at undgå omsorgssvigt. En del af svaret på, hvordan vi tackler det dilemma er netop ansvar og agenthed. Lyt med her og næste gang.

Tekst, klip og tilrettelæggelse: Helene Hansen, Gran Recovery and Health.
Musik: Johan Schou Jansen, Planet 9 Media.